Should Students Get Paid For Good Grades Persuasive Essay quizlets Essay On Career Building Is The Only Goal Of Education

ĐẶC TRƯNG LỚP HỌC

  • Đào tạo phương pháp Shadowing
  • Giáo trình mới nhất
  • Sỉ số lớp chỉ 6 hoặc 12 học viên
  • Đảm bảo việc học đúng tiến độ
  • Học theo ngữ cảnh
  • Đàm thoại theo chủ đề

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT

Tiếng Nhật Tổng Quát

Đối tượng bắt đầu học tiếng Nhật

Luyện tập kĩ năng giao tiếp

Sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp ở trình độ sơ cấp – sơ trung cấp – trung cấp

Học kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Nhật từ trình độ thấp nhất

CHI TIẾT KHÓA HỌC

Luyện Thi JLPT

Mục tiêu làm việc tại công ty Nhật.

Luyện thi và giải đề tương tự như đề thi thật.

Mục tiêu đỗ kỳ thi năng lực Nhật ngữ từ trình độ N5 – N2.

Nâng cao kĩ năng tiếng Nhật.

CHI TIẾT KHÓA HỌC

Đàm Thoại Shadowing

Đối tượng đã học hết N5

Áp dụng các từ vựng, ngữ pháp vào giao tiếp

Nâng cao khả năng giao tiếp

Học cách giao tiếp theo từng chủ đề, ngữ cảnh

Giao tiếp như người bản xứ

CHI TIẾT KHÓA HỌC

Tiếng Nhật Cho Trẻ Em

Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.

Học bảng chữ cái và một số mẫu câu đơn giản

Học một số cách chào hỏi thông qua xem phim hoạt hình

CHI TIẾT KHÓA HỌC

Tiếng Nhật Văn Phòng

Dành cho đối tượng đã học đến N4, N3.

Mong muốn làm việc tại các công ty Nhật.

Học đàm thoại, mail và trả lời điện thoại trong văn phòng.

Học về văn hóa văn phòng và ứng xử trong công việc.

CHI TIẾT KHÓA HỌC

Tiếng Nhật Đời Sống

Học đàm thoại thông qua video theo chủ đề

Dành cho đối tượng đã học N3 trở lên

Hiểu được cách giao tiếp của từng đối tượng người Nhật

Học cách sử dụng tiếng Nhật vào thực tế cuộc sống

CHI TIẾT KHÓA HỌC